Quần tây nam basic Old Sailor - O.S.L BASIC TROUSERS - DARK GREY - QTXD11074 - xám đậm - Big size upto 42
Quần tây nam basic Old Sailor - O.S.L BASIC TROUSERS - DARK GREY - QTXD11074 - xám đậm - Big size upto 42